Bel: 053-4355095!

AVG

  • De door U aan tiecke & mulder verstrekte persoonsgegevens zullen door tiecke & mulder niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan U te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover tiecke & mulder op grond van de wet, AVG of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
  • Indien U bezwaar heeft tegen opname van uw persoonsgegevens in ons adressenbestand/ mailinglijst, zal tiecke & mulder de betreffende gegevens op schriftelijk verzoek van U uit het betreffende bestand verwijderen.